Workshop GRC

Governance, Risk & Compliance

Bij het organiseren en beheren van de bedrijfsprocessen gebruiken bedrijven vandaag meer en meer de wijsheid van standaarden, zeker als het over IT en beveiliging gaat. Ook worden ze meer en meer geconfronteerd met regelgeving; kijk alleen maar naar die rond de acquisitie en opslag van data. Deze standaarden en regelgeving dienen niet alleen geïmplementeerd te worden, ook het nagaan of ze effectief wordt nageleefd, de compliance, is een belangrijk aandachtspunt.

Dit resulteert voor een IT organisatie in toch wel wat uitdagingen. Er wordt immers ook een IT governance en een efficiënt risicobeheer verwacht.
Wat is nu een effectief compliance programma en hoe kan technologie hierbij helpen? Hoe past zich dat toe in een IT departement?


De slides van de workshop kan u hier downloaden.

Meer workshops