Gerelateerde artikelen

Kennis categorieën

Wat is VeriSM?

VeriSM biedt een flexibele benadering van Service Management in het digitale tijdperk. Het beschouwt de hele organisatie, niet alleen de IT-afdeling, als dienstverlener en benadrukt samenwerking van alle capabilities om waarde te leveren aan de klant. Met deze benadering kunnen organisaties een flexibel operationeel model creëren om aan de gewenste bedrijfsresultaten te voldoen. Sleutelbegrippen in VeriSM zijn de service management principes en de organisatie capabilities. Het is een holistische benadering die naar het grotere geheel kijkt en meer progressieve werkwijzen omvat.

Waar staat VeriSM voor?

 • Value-driven: een sterke nadruk op bedrijfsresultaten en klanttevredenheid
 • Evolving: zich ontwikkelend, in evolutie gebouwd op het verleden
 • Responsive: maatwerk, afhankelijk van de situatie
 • Integrated: helpt om alle verschillende werkwijzen en benaderingen op elkaar af te stemmen

De (korte) geschiedenis

VeriSM is een antwoord op de snel veranderende digitale wereld. Het is ontstaan in samenwerking met een indrukwekkend internationaal team van experts op het gebied van service management, Agile Scrum, DevOps en Lean IT en is eigendom van de International Foundation for Digital Competency (IFDC), een non-profit organisatie.

Hoewel recent, passen mensen over de hele wereld deze nieuwe aanpak reeds toe. Het VeriSM-model is een open, op de community gebaseerd model met bijdragen van over de hele wereld. In 2017 verscheen het eerste VeriSM-boek. Ondertussen is ook het tweede boek, VeriSM Unwrapped and Applied, gepubliceerd beschikbaar, net als enkele whitepapers en een toolkit. Al deze resources zijn terug te vinden op de VeriSM website.

Waarom?

Aangezien we leven in een servicegerichte wereld en elke organisatie een dienstverlener is, zal het leveren van diensten de belangrijkste differentiator zijn in het digitale tijdperk. Daarom kan VeriSM u van dienst zijn:

 

 • VeriSM gaat over het ontwikkelen van een servicecultuur om te kunnen concurreren in een snel veranderende bedrijfsomgeving waar zelfs de meest basale producten een servicecomponent hebben.
 • In tegenstelling tot ITIL of andere Service Management best practices streeft VeriSM niet alleen naar efficiëntie en optimalisatie, maar ook naar de tevredenheid van de klant.
 • Het is een holistische aanpak die een langetermijnvisie vereist en van invloed zal zijn op de organisatiecultuur.

Sleutelbegrippen

De consument is diegene die producten en diensten afneemt. In VeriSM refereert de term “consument” naar klanten en gebruikers.

De Service Management principes zijn de richtlijnen voor alle te leveren producten en diensten

De Management Mesh is de basis van de flexibiliteit wat VeriSM zo uniek maakt. Hierdoor kunnen bedrijven kiezen uit alle bestaande service management frameworks, standaarden, methodologieën, principes and filosofieën. Elke organisatie bouwt zijn eigen specifieke beheerraamwerk op basis van 4 factoren:

 • middellen
 • nieuwe technologieën
 • omgeving
 • management gebruiken

Capabilities zijn opgebouwd uit mensen, kennis en processen en geven aan hoe een organisatie acties en resultaten levert die voldoen aan de behoeften van de consument. De IT-capability is volgens VeriSM slechts één van de vele capabilities binnen een organisatie en moet gezien worden als een ‘gelijkwaardige partner’.

VeriSM Key Concepts

Wat is VeriSM NIET?

VeriSM is geen vervanging voor een bestaande ITSM-methodiek of best practice.

VeriSM helpt u bij het integreren van verschillende managementpraktijken. VeriSM vervangt geen effectieve werkmethodes, maar helpt om te focussen op het integreren van verschillende managementpraktijken om het leveren van diensten op een flexibele manier te ondersteunen.

VeriSM richt zich niet alleen op IT of een andere afzonderlijke afdeling.

Elk onderdeel van een moderne digitale onderneming is doordrongen met technologie. Daarom past VeriSM de concepten van service management toe op organisatieniveau, met de nadruk op resultaten en klanten. IT is slechts één van de organisatorische capabilities.

VeriSM is geen voorgeschreven manier van werken.

VeriSM is geen recept, het is meer een leidraad en tips voor de eigen setting en context. VeriSM maakt een aanpak op maat mogelijk, afhankelijk van uw bedrijf, de grootte, de zakelijke behoeften en de organisatiecultuur. Het gaat om het bouwen van een flexibel model dat werkt voor een specifieke organisatie en dat gemakkelijk aanpasbaar is aan veranderingen (middelen, omgeving, nieuwe technologieën en managementpraktijken) om een responsieve organisatie te creëren.

Deel deze info in uw favoriete netwerk