Gerelateerde artikelen

Kennis categorieën

Wat is een service catalogus?

Omschrijving

Een service catalogus is een formele lijst van diensten die door een organisatie worden aangeboden. Het geeft een duidelijke en beknopte beschrijving van elke service, inclusief het doel, de mogelijkheden en de voorwaarden waaronder de service wordt aangeboden.

De service of dienstencatalogus is een belangrijk hulpmiddel voor service management. Het helpt om ervoor te zorgen dat de diensten die door de afdeling worden geleverd voldoen aan de behoeften van het bedrijf en consistent en efficiënt worden geleverd. Het opstellen van een dergelijke cataloog draagt ook bij aan het vaststellen van duidelijke communicatielijnen.

De service catalogus is typisch georganiseerd in categorieën, waarbij elke categorie een lijst van services en de bijbehorende details bevat. Het kan ook informatie bevatten over de service level agreements (SLA’s) en service level objectives (SLO’s) die op elke service van toepassing zijn, evenals alle gerelateerde documentatie of resources. 

In ITIL4 maakt de dienstencatalogus deel uit van het service portfolio management proces.

Deel deze info in uw favoriete netwerk