Gerelateerde artikelen

Kennis categorieën

Wat is Change Management?

Omschrijving

Change Management binnen IT is het proces van het beheren en controleren van veranderingen aan IT-systemen en -services op een gecontroleerde en systematische manier. 

Het doel van IT-veranderingsbeheer is om ervoor te zorgen dat veranderingen aan IT-systemen en -services op een gecontroleerde en voorspelbare manier worden geïmplementeerd. Dit om het risico op negatieve gevolgen voor het bedrijf of de organisatie te minimaliseren.

Het proces

Het change management proces omvat gewoonlijk de volgende stappen:

  1. Request for change (rfc) (Verzoek tot wijziging): Een verzoek voor een verandering aan een IT-systeem of service indienen? Net alsook een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde verandering en de reden ervoor.
  2. Beoordeling en planning: Het veranderingsverzoek beoordelen om de impact op het bedrijf of de organisatie te bepalen. Daarbij ook het ontwikkelen van een plan om de verandering door te voeren.
  3. Goedkeuring: Het veranderingsverzoek en het implementatieplan beoordelen en goedkeuren door relevante belanghebbenden.
  4. Implementatie: De verandering implementeren volgens het goedgekeurde plan.
  5. Testen: De verandering testen om ervoor te zorgen dat deze het gewenste effect heeft en geen negatieve invloed heeft op andere systemen of diensten.
  6. Evaluatie: De verandering evalueren om eventuele geleerde lessen te identificeren en om processen voor toekomstig IT-veranderingsbeheer te verbeteren.
Change Management

IT change management is een belangrijk onderdeel van het verzekeren van de stabiliteit en betrouwbaarheid van IT systemen en services. Daarom wordt dit meestal geregeld door een set van beleid, procedures en richtlijnen.

Deel deze info in uw favoriete netwerk