Gerelateerde artikelen

Kennis categorieën

Future Proof Service Management

Waar zijn we, waar willen we naartoe en hoe geraken we daar.

Veel organisaties worstelen vandaag de dag nog steeds met hun Service Management aanpak. Ze hopen door het opstellen van policies en processen en de ondersteuning hiervan door een service management tool de efficientie, effectiviteit en kwaliteit van hun diensten naar boven te kunnen halen. Alhoewel deze bouwblokken onmisbaar zijn, zijn het niet de enablers van kwalitatieve diensten, van klantentevredenheid of van medewerkerstevredenheid.

Een andequate en toekomst gerichte, future proof service management aanpak.

Een andequate en toekomst gerichte, future proof service management aanpak omvat veel meer. Het gaat over:

 • de ervaring die je klanten hebben over jouw diensten

 • controle krijgen en houden van je eco-systeem om jouw diensten end-to-end geleverd te krijgen. Dit eco-systeem bestaat meer en meer uit partners en leveranciers die aan waarde co-creatie doen richting jouw klanten.

 • zicht krijgen op welke dienst welke waarde brengt voor welke klant. Het gaat over het ontzorgen van je klanten.

 • over de efficiente inzet van de capaciteiten van je medewerkers. Je medewerkers tevredenheid en een in balans zijnde werkdruk en realisatieverwachting.

En dit alles ook rekening houdend met security en privacy. Al bij al, veel meer dan een aantal ITIL processen en een ticketting tool. Wie klaar wil zijn voor de toekomst en de steeds hoger wordende verwachtingen van de klanten maar ook de steeds groeiende complexiteit van de te leveren diensten wil overstijgen moet zijn service management lat hoger leggen.

Je zal zaken moeten inrichten met betrekking tot:

 • Het meten en ageren op de resultaten van klanten ervaringen (Experience Level Agreements)

 • De collaboratie van je zowel interne als externe dienstenleveranciers (Service Integration and Management)

 • Het organisatiebreed ontzorgen van je klanten en medewerkers voor alle ondersteunende diensten. (Enterprise Service Management)

 • Het in kaart brengen van de chronologische stappen die de klant zet van een behoefte/probleem tot en met de oplossing en bevrediging ervan. (Customer Journey Mapping)

 • De realisatie en onderhoud van je diensten dichter bij je klanten brengen (Shift-Left)

 • Het beheersen van de informatiebeveiliging. (Information Security Management)

 • Het begeleiden van je medewerkers in deze richting. (Adoption)

Deze elementen zijn alang geen buzzwoorden meer, maar worden meer en meer realiteit door de diensten die 2Grips realiseert bij klanten die het leveren van kwalitatieve diensten aan hun klanten of gebruikers hoog op hun strategie lijstje hebben staan.

Deel deze info in uw favoriete netwerk

Danny Van Vosselen

CEO – Senior Service Management Consultant